De Winkel
Het begin
Eerste stukken
Belasting
Patentrecht
De Graaf
H.I.B.
Koopakte
Rijnstraat 73
Folders
HomeDe WinkelGenealogieLinks
Koopakte pand nummer 73
Op 1 mei 1909 werd het winkelhuis en erf
Rijnstraat 73 gekocht, kadastraal bekend: gemeente Arnhem sectie O nummer 1599, met de rechten van mede-eigendom op de gang, uitgang gevende naar de Oeverstraat, bekend: sectie O nr. 5796. De kosten van de akte bedroegen ƒ 22,90. Een afschrift van de Akte van Transport is er nog.
© E.A.E. van Binsbergen 2002 - 2021