De Winkel
Het begin
Eerste stukken
Belasting
Patentrecht
De Graaf
H.I.B.
Koopakte
Rijnstraat 73
Folders
HomeDe WinkelGenealogieLinks
Eerste huurcontract
Het oudste document is het huurcontract ingaande 1 Augustus 1887 en geldig voor 3 jaar. Het pand aan de Rijnstraat 77 was het eigendom van de Diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente te Arnhem.
De heer A. van Binsbergen (de vader van F.E.) heeft het contract mede ondertekend.
Volgens een uittreksel van de Kamer van Koophandel uit 1921 is de onderneming gestart in 1888. Een uittreksel uit 1952 vermeld weer 1887.
© E.A.E. van Binsbergen 2002 - 2021