De Winkel
Het begin
Eerste stukken
Belasting
Patentrecht
De Graaf
H.I.B.
Koopakte
Rijnstraat 73
Folders
HomeDe WinkelGenealogieLinks
Directe belasting
De eerste bewaarde belasting aanslagen zijn van rond 1890.
Er waren 3 soorten, Directe Belastingen, Patentrecht en Personele Belastingen.
De belastingen werden cash betaald aan het loket in termijnen.
De aanslag voor de plaatselijke Directe Belasting over 1891 bedroeg totaal
fl. 29,17.

Het totaal bedrag werd in 3 termijnen voldaan, de laatste in februari 1892 groot fl. 10,-.
© E.A.E. van Binsbergen 2002 - 2021